Onderhoud

Blustoestellen en brandslanghaspels moeten op ieder
moment inzetbaar zijn. Daarom is regelmatige controle
een vereiste.

Naast de jaarlijkse controle op uw brandblusmiddelen, dient er ook onderhoud plaats te vinden. Sinds 2001 moeten de brandblusapparaten ook uitgebreid worden onderhouden en gereviseerd.

Als het toestel 20 jaar of ouder is, wordt het afgekeurd en dient het buiten gebruik gesteld te worden.Onderhoud brandslanghaspels.

Brandslanghaspels dienen naast het jaarlijks onderhoud één maal per 5 jaar te worden afgeperst.